Høring

Høring

L 29 - Del af Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af godgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe)

L 29 - Del af Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af godgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe)
L 29 - Del af Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af godgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe)
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
12-08-2016
12-10-2016
2015/2016
01-07-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringssbrev 167,575 kB
Høringsliste 165,908 kB
Lovforslag 613,057 kB
Resumé 43,883 kB
Høringsnotat
Høringsskema 724,721 kB
Supplerende høringsskema 631,758 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,052 MB
Supplerende høringssvar 769,231 kB