Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsforvaltningens udvælgelse af til-synssager)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsforvaltningens udvælgelse af til-synssager)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsforvaltningens udvælgelse af tilsynssager) i høring.

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest mandag den 15. august 2016 kl. 12.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. mail til mvo@sim.dk med kopi til fvjur@sim.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Martin Vangsøe Olsen (mail mvo@sim.dk, tlf. 41 85 14 35) eller Henrik Villum Jensen (mail hvj@sim.dk, tlf. 41 85 14 31).

Lovforslag
Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
15-08-2016
15-10-2016
01-01-2017
2015/2016
Henrik Villum Jensen
hvj@sim.dk
28-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 42,083 kB
Høringsliste 36,386 kB
Lovforslag 172,380 kB
Høringsnotat
Lovforslag om ændring af lov om kommunernes styrelse - Høringsnotat 135,433 kB
Høringssvar
Lovforslag om ændring af lov om kommunernes styrelse 503,432 kB