Høring

Høring

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte
udkast til ændret bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af
elektricitet.

Bekendtgørelsens ændrede indhold – ændret overgangsbestemmelse
Ændringerne i udkast til bekendtgørelsen indeholder primært regler om en ændret
overgangsbestemmelse i nettoafregningsbekendtgørelsens § 23. Energistyrelsen
er blevet opmærksom på, at den nuværende formulering af bestemmelsen kan
bevirke, at den nuværende formulering af overgangsbestemmelsen utilsigtet kan
føre til, at en række personer eksempelvis mister retten til nettoafregning og det
pristillæg, som disse personer har fået tilsagn om fra 20 MW-puljen i foråret 2015.
Ændring af overgangsbestemmelsen bevirker, at anlæg, som har påbegyndt deres
projekt, eller hvor der er ansøgt om pristillæg inden den 23. september 2015 fortsat
kan få nettoafregning uden et forudgående tilsagn på betingelse af, at Energinet.dk
har truffet en afgørelse herom senest i 2017, og ansøgningen herom er modtaget i
Energinet.dk senest den 31. oktober 2017.
Der er ikke tiltænkt en ændret retsstilling i forhold til det udkast til bekendtgørelse,
som blev sendt i høring i perioden fra den 2. juli til og med den 13. august 2015.
Som en konsekvens af den ændrede overgangsbestemmelse har Energistyrelsen
indsat en frist for, hvornår Energinet.dk skal have modtaget ansøgning om
nettoafregning efter, at der er blevet etableret måling efter udkastets § 9, stk. 2, nr.
4. Energinet.dk har under særlige omstændigheder muligheder for at dispensere
den anførte frist på 30 dage, jf. udkastets § 9, stk. 3.

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet
snarest muligt og
senest onsdag den 29. juni 2016 kl. 12.00.
Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsen på e-mail ens@ens.dk med kopi til
jkg@ens.dk.
Eventuelle spørgsmål vedrørende forslaget kan rettes til Jørn Kuhlen Gullach (tlf.
33 95 42 77).
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
29-06-2016
29-08-2016
2015/2016
Jørn Kuhlen Gullach
jkg@ens.dk
27-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 107,326 kB
Høringsliste 212,754 kB
Bekendtgørelse 87,139 kB