Høring

Høring

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders

Energitilsynet har på mødet den 31. maj 2016 fået forelagt udkast til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af priser mv. på elpris.dk.
 

Efter lovgivningen om engrosmodellen skal Energitilsynet oprette en ny uvildig elprisportal. Den nye prisportal - elpris.dk - var operationel den 1. april 2016, hvor engrosmodellen trådte i kraft.

Alle elhandelsvirksomheder har efter 1. april 2016 pligt til at indberette deres priser og vilkår til den nye elprisportal, således at elforbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året lettest muligt kan danne sig et overblik over udbuddet af elprodukter og tilhørende priser. Alle elhandelsvirksomheder er endvidere forpligtede til at sørge for, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om virksomhedens priser og vilkår på egne hjemmesider. 

I medfør af elforsyningsloven kan Energitilsynet fastsætte nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger til elpris.dk. Dette kunne være nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal indberettes, samt hvordan og i hvilket format indberetningen skal ske.

Energitilsynet tilsluttede sig på mødet den 31. maj 2016, at det i medfør af elforsyningslovens § 82 b, stk. 4, jf. § 72 a, stk. 5 og § 82 a, stk. 2, og § 88 udarbejdede udkast til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af priser mv. på elpris.dk sendes i høring. Det notat Energitilsynet fik forelagt på mødet vedlægges til orientering. Endeligt vedlægges udkast til bekendtgørelse.

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt pr. mail til post@energitilsynet.dk og med cc til try@energitilsynet.dk. senest 1.september 2016.Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
01-09-2016
01-11-2016
01-01-2017
2016/2017
Tore Ryberg
try@energitilsynet.dk
22-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 17,5 kB
Bekendtgørelse 48,177 kB
Høringsbrev 10,012 kB
Høringsliste 7,237 kB
Tilsynsnotat 81,276 kB