Høring

Høring

Udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lovforslaget består af tre hovedelementer:

A.    Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning
B.    Pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære havvindmølleparker, der blev sendt i udbud den 20. februar 2015
C.    Frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v.


Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til følgende personer:

- Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning: Fuldmægtig Katrine Elkjær, tlf. 33 92 66 41, e-mail: kfe@ens.dk

- Pristillæg og afregningsvilkår for kystnære havvindmøller: Fuldmægtig Charlotta Laursen, tlf. 33 92 66 68, e-mail: ccl@ens.dk

- Fastsættelse af frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v.: Fuldmægtig Sanni Baltzer Petersen, tlf. 33 92 67 63, e-mail: sbp@ens.dk


Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 5. august 2016 og bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
05-08-2016
05-10-2016
2015/2016
Katrine Fink Elkjær
kfe@ens.dk
20-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 207,726 kB
Høringsliste 108,854 kB
Høringsversion lovforslag 1,021 MB