Høring

Høring

Opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revisionsamt cirkulære om indsamling i kirkerne

Kirkeministeriet sender hermed to cirkulærer og en vejledning i bred høring blandt folkekirkens parter.

Der er tale om følgende:

 Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

 Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

 Cirkulære om indsamling i kirkerne

Vejledning
Kirkeministeriet
Kirke
01-09-2016
01-11-2016
01-11-2016
Ikrafttrædelsesdatoen er anslået.
2015/2016
17-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev og -liste 257,293 kB
Udkast til cirkulære 303,013 kB
Udkast til cirkulære 234,534 kB
Udkast til vejledning 270,029 kB