Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

Det fremgår af aftalen om satspuljen for 2016-2019, at der gradvist indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Ordningen med fasttilknyttede læger til plejecentre, indebærer bl.a., at beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet til plejecentret. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge.

§ 1, stk. 9, i den gældende bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (bekendtgørelse nr. 966 af 29. august 2014) opregner en række tilfælde, hvor borgerne uanset lukning for tilgang til lægen eller klinikken kan vælge en læge eller klinik, medmindre lægen eller klinikken beder sig fritaget herfor, f.eks. børn af sikrede, ægtefæller og samboende til sikrede m.v. Plejehjemsbeboere, der ønsker at skifte til en fast tilknyttet læge, er efter de gældende regler ikke omfattet af denne bestemmelse.

Med den foreslåede ændringsbekendtgørelse tilføjes beboere på plejecentre, der ønsker at skifte til en fast tilknyttet læge, til listen over borgere, der kan skifte til en læge eller klinik, der har lukket for tilgang.
Bekendtgørelser
Sundhed
22-06-2016
22-08-2016
30-06-2016
2015/2016
02-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 365,896 kB
Høringsliste 195,283 kB
Bekendtgørelse 78,574 kB
Bilag 156,137 kB