Høring

Høring

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020

Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. Udkastet skal nu i høring.

Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest:

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 12.00.

Du skal sende dit høringssvar til fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen Nadia Seeberg Christensen på nadsee@erst.dk.

De primære ændringer:

  • Beregning af de faktiske, støtteberettigede løn- og underholdsudgifter.

Hensigten med reglerne i den første udgave af Støtteberettigelsesreglerne var at give projekterne fleksibilitet. Vi har imidlertid kunnet konstatere, at reglerne har givet anledning til bøvl for alle projekter, og kun ganske få har opnået den ønskede fleksibilitet. Bøvlet knytter sig til gennemsnitsberegningen for flere måneder, og derfor forenkler vi beregningsmodellen, så de støtteberettigede lønudgifter fremover beregnes pr. måned.

  • Afstemning hos partnerne.

Reglerne er de samme, som gjaldt i perioden 2007-2013, men revisionsfortolkningen har ændret sig siden den foregående programperiode. Det betyder, at små virksomheder med ganske få posteringer, som deltager i store rammeprogrammer administreret af en operatør, har oplevet administrative byrder.

Erhvervsstyrelsen foreslår derfor, at operatører på rammeprogrammer får valget mellem på den ene side at indhente udgifts- og betalingsdokumentation hos alle økonomiske partnere og selv stå for at bogføre disse samlet i et separat regnskab eller -dimension. Operatøren skal derudover selv kunne fremlægge en afstemning af udgifterne i afrapporteringen til eget økonomisystem, herunder også de økonomiske partneres udgifter. Alternativt kan operatøren fravælge denne undtagelse. I så fald vil alle økonomiske partnere skulle levere afstemning til eget økonomisystem.

Du kan finde høringsbrevet, udkast til ændring af Støtteberettigelsesreglerne og høringslisten her.

Andet materiale
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
30-06-2016
30-08-2016
01-09-2016
2015/2016
Malene Slotø Schacke
maslsc@erst.dk
02-06-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 75,165 kB
Udkast til ændring af Støtteberettigelsesreglerne 1,920 MB
Høringsliste 247,273 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 477,146 kB