Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelser, der udstedes som led i udmøntningen af Dagpengereformen

Høring vedrørende bekendtgørelser, der udstedes som led i udmøntningen af Dagpengereformen

Bekendtgørelserne er en delvis udmøntning af lovforslag L 181 (Dagpengereformen) og er udformet i overensstemmelse hermed.

 

Der gøres opmærksom på, at der vedlægges flere høringsbreve. I nogle af disse er bekendtgørelserne beskrevet nærmere.

 

• Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

• Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

• Bekendtgørelse om dagpengeperioden

• Bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere

• Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge                      

 

• Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration med tilhørende vejledning

• Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers

• Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. med tilhørende vejledning

• Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

• Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser med tilhørende vejledning

• Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning

• Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse med tilhørende vejledning

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
10-06-2016
10-08-2016
01-07-2017
2015/2016
27-05-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 277,131 kB
Bekendtgørelse om optagelse og overflytning mv 134,286 kB
Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere 268,313 kB
Bekendtgørelse om dagpengeperiode 204,504 kB
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 186,327 kB
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 224,033 kB
Høringsbrev - krav til a-kassernes kontrol og administration 299,104 kB
Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration 497,387 kB
Høringsbrev - tilsynet med de anerkendte a-kasser 338,656 kB
Bekendtgørelse om STARs tilsyn med a-kasserne 205,582 kB
Vejledning om krav til a-kassernes kontrol og administration 550,896 kB
Høringsbrev - tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi m.v 252,202 kB
Bekendtgørelse om a-kassernes økonomi og regnskabsvæsen 392,205 kB
Vejledning om a-kassernes økonomi og regnskabsvæsen 227,229 kB
Høringsbrev - Udkast til bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling 266,973 kB
Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser 215,201 kB
Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser 222,610 kB
Høringsbrev - udkast til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemsskab på grund af gæld 267,948 kB
Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld 168,854 kB
Vejledning om opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse på grund af gæld 256,935 kB
Høringsbrev - Udkast til bekendtgørelse om om a-kassernes ret til refusion 269,015 kB
Bekendtgørelse om refusion 191,838 kB
Høringsbrev - Udkast til bekendtgørelse om om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse 267,129 kB
Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse 161,033 kB
Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse 171,950 kB