Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker udvalgte medicinske behandlinger, samt anvendelse af struktureret patientuddannelse, afdækning af risikofaktorer, brug af epikutantest og lysbehandling.

Retningslinjen er i høring frem til onsdag den 8. juni 2016 kl. 12.

Retningslinjen omfatter patienter med ny-opdaget og kronisk håndeksem. Med ny-opdaget forstås håndeksem, der er diagnosticeret af læge for første gang, uanset tidsperioden patienten har gået med håndeksemen uden at opsøge læge. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber.

Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet
Formålet med den kliniske retningslinje er at afdække udvalgte medicinske behandlinger, samt anvendelse af struktureret patientuddannelse, afdækning af risikofaktorer, brug af epikutantest og lysbehandling og på baggrund heraf at komme med anbefalinger. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
08-06-2016
08-08-2016
04-10-2016
2016/2017
Hanne Vibjerg
havi@sst.dk
04-10-2016