Høring

Høring

National klinisk retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling

National klinisk retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling
National klinisk retningslinje forbrug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling

Baggrund
Der har gennem de seneste år været stor fokus på udviklingen af antibiotikaresistens og udviklingen af bakteriel resistens mod antibiotika betragtes både nationalt og internationalt som en alvorlig trussel mod befolkningens generelle sundhed. Det anslås således, at der årligt dør 25.000 mennesker i EU som følge af infektioner med resistente bakterier. Et generelt stigende antibiotikaforbrug medvirker til udvikling af resistens, herunder udvikling af resistente bakterier, der er årsag til alvorlige sygdomme. Sundhedsstyrelsen finder derfor, at en restriktiv holdning til anvendelse af antibiotika er påkrævet. I Danmark er tandlægerne ansvarlige for omkring 6 % af forbruget af antibiotika i primærsektoren, og det er derfor fundet relevant, at undersøge mulighederne for at begrænse anvendelsen til de tilfælde hvor det har optimal effekt og er klinisk relevant.

Retningslinjens centrale budskaber
Den nationale kliniske retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling er udarbejdet på baggrund af evidensen på området, samt arbejdsgruppens faglige erfaringer. Retningslinjen forholder sig til anvendelse af antibiotika i forbindelse med behandling af tandbylder og implantater, samt i forbindelse med mindre kirurgiske indgreb og marginal parodontitis og periimplantitis.

Generelt har retningslinjens anbefalinger en restriktiv tilgang til anvendelsen af antibiotika, men anviser også, at det i nogle tilfælde kan være relevant, at overveje anvendelse af antibiotika. 

Skal sikre ensartede tilbud af høj kvalitet
Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er i høring frem til d. 8. juni 2016.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
08-06-2016
08-08-2016
25-08-2016
2016/2017
Christina Debes Helm
cdhe@sst.dk
25-05-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 201,630 kB
Høringsbrev 195,093 kB
NKR høringsversion 1,653 MB
PICO-spørgsmål NKR antibiotika ved tandlægebehandling 701,466 kB
Høringsnotat
Høringsnotat_NKR 37 53,651 kB
Høringssvar
Endelig samlet høringssvar - NKR antibiotika 1,930 MB