Høring

Høring

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft
Høring: National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft.

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker udvalgte områder i forhold til forskellige typer af rehabiliterings indsatser for patienter med prostatakræft. Retningslinjen er i høring frem til den 7. juni 2016 kl. 12.

Retningslinjen omhandler patienter med prostatakræft, som efter en faglig vurdering bør tilbydes rehabilitering i forbindelse med nyopstået prostatakræft eller tilbagefald af tidligere prostatakræft og behandling heraf. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret rehabiliteringsstilbud til patienter med prostatakræft.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
07-06-2016
07-08-2016
08-09-2016
2016/2017
Marlene Øhrberg Krag
mahk@sst.dk
08-09-2016