Høring

Høring

National klinisk retningslinje for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

National klinisk retningslinje for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA
Høring: National klinisk retningslinje for hofteartrose - Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker udvalgte områder i forhold til ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik. Retningslinjen er i høring frem til den 3. juni 2016 kl. 12.

Retningslinjen omhandler både den ikke-kirurgiske behandling ved hofteartrose samt genoptræning efter THA. De fokuserede spørgsmål er fordelt på disse to patientkategorier. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud til patienter med hofteartrose, dels i den ikke-kirurgiske del af behandlingen, og dels i genoptræningen efter total hoftealloplastik blandt de patienter der er kirurgisk behandlet.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
03-06-2016
03-08-2016
24-08-2016
2016/2017
Marlene Øhrberg Krag
mahk@sst.dk
24-08-2016