Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa

National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi

Anorexia nervosa (herefter anoreksi) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder. Sygdommen er karakteriseret ved et ekstremt vægttab på grund af en selvvalgt diæt, der ofte kombineres med andre kure, diæter eller fysisk aktivitet, med det formål at tabe endnu mere vægt. Undersøgelser viser, at anoreksi har den højeste dødelighed blandt alle psykiske lidelser.

Formålet med retningslinjen er at beskrive den eksisterende viden og komme med anbefalinger for behandlingen af anoreksi. Retningslinjen erstatter ikke Sundhedsstyrelsens referenceprogram for spiseforstyrrelser fra 2005, men opdaterer og udbygger den forskningsbaserede viden om behandlingen af børn, unge og voksne med anoreksi på udvalgte områder.

Retningslinjen er i høring frem til den 1. juni 2016.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
01-06-2016
01-08-2016
31-08-2016
2016/2017
Kristoffer Lande Andersen
kla@sst.dk
12-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 198,671 kB
Høringsparter 352,609 kB
Søg prot anoreksi_guidelines_nkr46 234,830 kB
Søg prot anoreksi_sek litt _nkr46 632,926 kB
NKR Anoreksi Fokuserede spørgsmål_final 96,619 kB
NKR_anoreksi_Flowcharts_samlet 73,764 kB
Høringsversion NKR 2,168 MB
Høringsnotat
Høringsnotat_25082016 67,855 kB
Høringssvar
Høringssvar_samlet 337,046 kB