Høring

Høring

Arealbaserede tilskudsordninger – ændring af fire bekendtgørelser

Ændring af bekendtgørelserne for de arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet for 2014-2020

Krav om opsætning af plakat udgår, og bestemmelserne om bortfald af tilsagn om tilskud lempes.


Bekendtgørelser
Erhverv
20-05-2016
20-07-2016
01-07-2016
2015/2016
10-05-2016