Høring

Høring

National klinisk retningslinje for fedmekirurgi

National klinisk retningslinje for fedmekirurgi
Høring: National klinisk retningslinje for Fedmekirurgi

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker udvalgte områder i forhold til fedmekirurgi, samt hvilke patienter der bør have mulighed for tilbud om fedmekirurgisk vurdering. 

Retningslinjen omfatter voksne patienter med svær overvægt body mass index (BMI) >40 kg/m2 eller BMI >35 kg/m2 og fedmerelaterede komplikationer i form af type 2 diabetes, polycystisk ovariesyndrom, knæ- eller hofteartrose, søvnapnø eller svært regulerbar hypertension, som efter en individuel lægefaglig vurdering vurderes at have gavn af at få udført fedmekirurgi. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et ensartet og evidensbaseret behandlings- og opfølgningstilbud til patienter med svær overvægt set i relation til fedmekirurgi. Dette i kraft af anbefalinger til de sundhedsprofessionelle, som skal træffe konkrete beslutninger om henvisning af patienter til fedmekirurgisk vurdering og til de sundhedsprofessionelle, som skal træffe beslutninger om fedmekirurgiske tilbud til udvalgte patienter.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
30-05-2016
30-07-2016
24-01-2017
2016/2017
Lisbeth Høeg-Jensen
lhj@sst.dk
27-01-2017