Høring

Høring

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til kommunikation i beredskabssituationer mv.

Bekendtgørelsen henvender sig til teleudbydere, som i medfør af de påtænkte regler skal foretage forberedende tiltag med henblik på at kunne tilgodese beredskabsaktørernes behov for elektronisk kommunikation i beredskabssituationer. Sådanne tiltag kan eksempelvis være tilvejebringelse og opretholdelse af faste kredsløb eller forberedelse af prioriteringsordninger i net og tjenester med henblik på, at beredskabsaktørerne kan få forrang til at anvende dem.

Bekendtgørelsen er et led i udmøntningen af lov om net- og informationssikkerhed.

Bekendtgørelser
Forsvar
18-05-2016
18-07-2016
01-07-2016
2015/2016
29-04-2016