Høring

Høring

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed

Bekendtgørelsen henvender sig til teleudbydere, som i medfør af de påtænkte regler i en række tilfælde skal afgive oplysninger til og foretage underretning af Center for Cybersikkerhed i relation til deres net og tjenester. Center for Cybersikkerhed skal således underrettes om visse aftaleforhandlinger vedrørende net og tjenester, ligesom centeret skal underrettes om brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for driften af net og tjenester. Center for Cybersikkerhed kan endvidere påbyde teleudbyderne at afgive oplysninger om væsentlige dele af deres net og tjenester eller driften heraf.

Bekendtgørelsen er et led i udmøntningen af lov om net- og informationssikkerhed.

Bekendtgørelser
Forsvar
18-05-2016
18-07-2016
01-07-2016
2015/2016
29-04-2016