Høring

Høring

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

Bekendtgørelsen henvender sig til teleudbydere, som i medfør af de påtænkte regler skal styrke informationssikkerheden i deres net og tjenester. Formålet med bekendtgørelsen er at beskytte danske borgeres, virksomheders og myndigheders oplysninger mod manipulation og tab, og sikre en høj grad af tilgængelighed i net og tjenester.  Bekendtgørelsen stiller endvidere krav om, at teleudbyderne har et beredskab, der sikrer, at deres net og tjenester så vidt muligt kan opretholdes også i forbindelse med beredskabssituationer.

Bekendtgørelsen er et led i udmøntningen af lov om net- og informationssikkerhed.
Bekendtgørelser
Forsvar
18-05-2016
18-07-2016
01-07-2016
2015/2016
29-04-2016