Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker udvalgte ikke-kirurgiske og medicinske interventioner, samt anvendelse af rutinemæssig brug af billeddiagnostik til patienter med nyopståede lænderygsmerter. Retningslinjen er i høring frem til den 18. maj 2016 kl. 12.

Retningslinjen omfatter patienter med spændinger, ømhed, smerter og/eller bevægehæmning i lænden, hvor der ikke er et specifikt holdepunkt for årsagen til generne (dvs. uspecifikke lænderygsmerter). Med nyligt opståede lænderygsmerter forstås smerter af op til 12 ugers varighed uanset om patienten tidligere har oplevet lænderygsmerter eller ej. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber.

Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet
Formålet med den kliniske retningslinje er, at afdække udvalgte ikke-kirurgiske og medicinske interventioner, samt anvendelse af rutinemæssig brug af billeddiagnostik til patienter med nyopståede lænderygsmerter, og på baggrund heraf at komme med anbefalinger. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
18-05-2016
18-07-2016
20-06-2016
2016/2017
Marlene Øhrberg Krag
mahk@sst.dk
27-04-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 225,460 kB
Høringsbrev 219,590 kB
NKR lænderygsmerter høringsversion 2,106 MB
Agree_NKR_40 70,434 kB
AMSTAR_NKR_40 119,729 kB
Flowchart_NKR_40 146,071 kB
Forest_plots_NKR_40 173,621 kB
Søgestrategi_primær_NKR_40 366,978 kB
Søgestrategi_sekundær_NKR_40 408,506 kB
Høringsnotat
Høringsnotat NKR lænderygsmerter 263,592 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar inkl. peer reviews 3,744 MB