Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

NaturErhvervstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer i høring.

Bemærkninger til høringsmaterialet bedes sendt til landbrug@naturerhverv.dk med angivelse af sagsnr.: 16-32640-000003 onsdag 18. maj 2016 senest

Bekendtgørelser
Erhverv
18-05-2016
18-07-2016
2015/2016
20-04-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 37,475 kB
Høringsbrev 25,603 kB
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 20,615 kB
Høringsnotat
høringsnotat 18,130 kB
Høringssvar
høringssvar fra Frøsamlerne 119,730 kB