Høring

Høring

Høring af vejledning om tilknyttet virksomhed efter vandsektorloven.

Vejledningen vedrører vandsektorlovens § 18 og bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Den indeholder en nærmere beskrivelse af de betingelser og vilkår, der gælder for vandselskabers udøvelse af tilknyttet virksomhed, hvilke typer tilknyttet virksomhed, et vandselskab må deltage i, samt de økonomiske rammer for deltagelsen. Det er bl.a. et vilkår for vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed, at det sker på kommercielle vilkår. Vandselskaber må kun deltage i de typer tilknyttet virksomhed og inden for de økonomiske rammer, der er nævnt i bekendtgørelsen.
Vejledning
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
01-06-2016
01-08-2016
2015/2016
Anne- Marie Madsen
anm@ens.dk
15-04-2016

Dokumenter