Høring

Høring

Høring over ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet forslag til en bekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bygningsreglementet (BR15).

Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist for svar d. 11. maj 2016.


Med den nye bekendtgørelse indføres der fire ændringer:
 - kravene til virkningsgrad for halmfyr udskydes,
 - kommunerne får mulighed for at fastsætte et mindre, fast ge-byr på maksimalt 1000 kr. i alle byggesager,
 - visse driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner reguleres i bygningsreglementet, og
 - der indsættes en bestemmelse om raftekonstruktioner.

Herudover indføres der ændringer af mindre væsentlig karakter, som bl.a. omfatter konsekvens- og henvisningsfejl.

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
11-05-2016
11-07-2016
01-07-2016
2015/2016
Nanna Fannikke
nfa@tbst.dk
14-04-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 112,378 kB
Høringsliste 90,212 kB
Udkast til ændring af bygningsreglementet 1,924 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 199,678 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,659 MB