Høring

Høring

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring. Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist onsdag den 11. maj 2016.

Med lovforslag L 101 om ændring af byggeloven, gøres det frivilligt for de bygherrer, der opfører udlejningsejendomme, at tegne en bygge-skadeforsikring. Lovforslaget medfører derudover, at de nuværende tre rapporter, som udfærdiges efter hvert eftersyn, sammenfattes i én rapport og gøres tilgængelig elektronisk. Som opfølgning på lovforslaget er der behov for at tilpasse bekendtgørelsen om byggeskadefor-sikring. Ændringsbekendtgørelsen er således udarbejdet med forbehold for Folketingets vedtagelse af L 101.


Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
11-05-2016
11-07-2016
01-07-2016
2015/2016
14-04-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 188,444 kB
Høringsbrev 103,008 kB
Udkast til bekendtgørelse 91,656 kB
Udkast til bekendtgørelse - bilag 27,592 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 107,004 kB
Høringssvar
Høringssvar 449,490 kB