Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Der vedlægges udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. med an-modning om at modtage eventuelle bemærkninger senest fredag, den 6. maj 2016.

Med bekendtgørelsen implementeres dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.
Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om elektroniske cigaretter m.v., som er fremsat for Folketinget den 26. februar 2016, men endnu ikke er vedtaget. Bekendtgørelsens ikrafttræden er således afhængig af denne lovs vedtagelse.

Sikkerhedsstyrelsen udsteder desuden en bekendtgørelse anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. Sikkerhedsstyrelsen sender den pågældende bekendtgørelse i høring snarest muligt.
Bekendtgørelser
Sundhed
06-05-2016
06-07-2016
20-05-2016
Spørgsmål til udkastet til bekendtgørelse kan rettes til Patrick Kofod Holm eller Erich Erichsen på tlf. 72269000.
2015/2016
08-04-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 343,342 kB
Høringsliste 329,116 kB
Bekendtgørelse 317,767 kB
Høringssvar
Becig 177,609 kB
Børnerådet 218,711 kB
DADAFO 210,856 kB
Danmarks Apotekerforening 62,560 kB
Danmarks Vejlederforening 296,249 kB
Dansk Selskab for Folkesundhed 68,256 kB
Dansk Sygeplejeråds 170,459 kB
Danske Erhvervsskoler 229,162 kB
Forbrugerombudsmanden 425,796 kB
Kræftens Bekæmpelse 169,313 kB
Lungeforeningen 270,035 kB
Philip Morris 196,735 kB
Rigsrevisionen 39,061 kB
Farmakonomforeningen 201,388 kB
Forbrugerrådet Tænk 153,234 kB
Københavns Universitet 191,506 kB
Tobaksproducenterne 75,048 kB
Arbejdstilsynet 257,740 kB
Danmarks Privatskoleforening 488,292 kB
Jordemoderforeningen 221,606 kB
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 545,288 kB
Landselevbestyrelsen 221,009 kB
House of Oliver Twist 404,150 kB
Region Hovedstadens Psykiatri 220,599 kB
Syddansk Universitet 351,702 kB
Søfartens Ledere 332,984 kB
Søfartsstyrelsen 232,283 kB
Tobaksindustrien 289,413 kB