Høring

Høring

Høring vedr. udkast til ændring af reglerne for oplag i højlagre og lignende oplag i lavere lagre (”TF-visse” m.v.)

Høring vedr. udkast til ændring af reglerne for oplag i højlagre og lignende oplag i lavere lagre (”TF-visse” m.v.)
Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” fra november 2015 lagt op til, at brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger, som i dag både findes i bygge- og beredskabslovgivningen, alene skal findes i byggeloven (bygningsreglementet). Det vil sige, at beredskabslovgivningen ikke længere skal regulere højlagre og lignende lagerbygninger.
Bekendtgørelser
Beredskab
09-05-2016
29-06-2016
01-07-2016
2015/2016
Malene Kristiansen
Mkr@brs.dk
11-04-2016