Høring

Høring

Forsyningspligtbekendtgørelse på teleområdet og interessetilkendegivelsesmateriale inkl. udkast til forsyningspligtvilkår

Energistyrelsen sendte i januar 2016 udkast til analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester i høring. På baggrund af analysen og de indkomne bemærkninger hertil har teleforligskredsen truffet beslutning om omfanget af forsyningspligtydelser på teleområdet fra 1. januar 2017.

Udkast til ny forsyningspligtbekendtgørelse samt interessetilkendegivelsesmateriale og vilkår sendes derfor nu i høring.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
20-04-2016
20-06-2016
2015/2016
18-03-2016