Høring

Høring

Høring over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Hermed sendes modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i høring. Høring over bekendtgørelsen sker under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse af aktstykke som udmønter ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark”.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
06-04-2016
06-06-2016
01-07-2016
2015/2016
14-03-2016

Dokumenter