Høring

Høring

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Formålet med lovforslaget er at forlænge den eksisterende forsøgsordning, hvor personer kan sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. Derudover foreslås det, at ordningen justeres således, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skal sagen forelægges sundhedskoordinatoren fremfor klinisk funktion.
Lovforslaget indeholder herudover følgende forslag til bestemmelser i lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension:

  • Forslag om, at der indføres en yderligere hjemmel i sygedagpengeloven til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om beregning af sygedagpenge.
  • Forslag om præcisering i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at sikre retten til udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaring samt fast-sættelse af tidspunktet for beregning af 4 ugers fristen for, at sagen skal være i rehabiliteringsteamet.
Lovforslag
Arbejdsmarked
30-03-2016
30-05-2016
01-07-2016
2015/2016
08-03-2016