Høring

Høring

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression
Ny national klinisk retningslinje om non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Hvert år oplever 61.000 voksne for første gang en depression. Mere end halvdelen af dem, vil blive ramt af depression igen, og 10-30 % risikerer at udvikle en kronisk tilstand med vedvarende eller flere tilbagevendende depressioner. Depression har ofte store sociale konsekvenser for den enkelte og fører til nedsat livskvalitet. Det tager som regel mellem 3-12 måneder før en person er ude af sin depression.

Den nationale kliniske retningslinje skal være med til at sikre, at mennesker, der får en depression, hurtigt bliver hjulpet og modtager ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er udarbejdet i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af fageksperter, der er udpeget af relevante kliniske selskaber. Retningslinjen beskriver og bygger på evidensen på området samt på arbejdsgruppens faglige erfaring.

Den nye retningslinje forholder sig blandt andet til:

-    Interpersonel psykoterapi sammenlignet med kognitiv adfærdsterapi til behandling af moderat til svær depression
-    Fysisk træning til patienter med let til moderat depression
-    Psykoterapi som tillæg til vanlig behandling
-    Collaborative care

Retningslinjen er i høring frem til d. 23. marts 2016 kl. 12.00

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-03-2016
22-05-2016
2016/2017
Ane B. Vind
abv@sst.dk
02-03-2016