Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af distributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.)

Lovforslaget har baggrund i den politiske aftale af 18. september 2015 om DONGs børsnotering. Det indgår i aftalen, at DONGs gasopstrømsrørledningsnet, gasbehandlingsanlægget og distributionsnettet samt olierørledningen og separationsfaciliteterne overdrages til Energinet.dk.

Kontaktpersoner:
Christine Federlin (ændring af lov om Energinet.dk og lov om naturgasforsyning)
Christin Lia (ændring af rørledningsloven)
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
07-03-2016
07-05-2016
2015/2016
Christine Federlin
cfe@ens.dk
17-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 106,145 kB
Høringsversion Lovforslag 910,896 kB
Høringsliste Ikke ministeriel 120,626 kB
Høringsliste ministeriel 114,188 kB