Høring

Høring

Høring til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.)

Vedlagt er et udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.) Lovforslaget består af en række elementer, som tilsammen skal medvirke til at styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Elementerne har således alle til formål at sikre patientsikkerheden.
Lovforslag
Sundhed
11-03-2016
11-05-2016
01-07-2016
Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2016. Dog foreslås ophævelsen af det frekvensbaserede tilsyn med private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis samt kosmetiske behandlingssteder, indførelsen af det risikobaserede tilsyn samt videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret og overførelse af oplysning fra Det Fælles Medicinkort til Lægemiddelstatistikregistret at træde i kraft den 1. januar 2017.
2015/2016
15-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 406,464 kB
Høringsliste 451,469 kB
Lovforslag 2,287 MB
Høringsnotat
Høringsnotat til L 184 699,018 kB
Høringssvar
Høringssvar til L 184 5,025 MB