Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder (udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder (udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Hermed fremsendes i høring udkast til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Der henvises til høringsbrevet for en nærmere beskrivelse af høringens indhold.

Lovforslaget forventes fremsat som en del af et samlelovforslag den 30. marts.

Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 16. februar 2016 og bedes sendt til aftale@ens.dk med c.c. til Emil Reenberg ere@ens.dk.

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen.

Lovforslag
Energistyrelsen
Erhverv
16-02-2016
16-04-2016
2015/2016
Emil Reenberg
ere@ens.dk
09-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 185,105 kB
Høringsliste 214,176 kB
Lovforslag 482,675 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 219,966 kB
Høringssvar
Høringssvar 435,070 kB