Høring

Høring

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner
Bekendtgørelsen skal sikre luftfartssikkerheden i og omkring Københavns Lufthavne.

Baggrunden for udkastet til ny bekendtgørelse er, at den eksisterende bekendtgørelse ophæves automatisk den 1. marts 2016.

I udkastet til ny bekendtgørelse gives øget adgang til at regulere grågås, bramgås og canadagås i forhold til den gældende bekendtgørelse, idet kravet om, at gæssene skal optræde i flok bortfalder. Ændringen af § 3, stk. 2, skyldes, at Københavns Lufthavne vurderer, at selv en enkelt gås, grundet dens kropsstørrelse, vil være i stand til at forårsage store skader på flymotorer og cockpitvinduer, hvilket kan have fatale konsekvenser.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Natur og klima
18-02-2016
18-04-2016
01-03-2016
2015/2016
Jacob Friis
jafri@nst.dk
05-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 418,275 kB
Høringsbrev og -liste 181,848 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 153,036 kB
Høringssvar
Høringssvar 167,089 kB