Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Høring vedrørende udkast til forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse
Formålet med loven er at indføre et eksportkontrolsystem i Grønland med henblik på at sikre, at produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter med både civil og militær anvendelse (dual-use produkter), overholder Kongeriget Danmarks internationale forpligtelser til eksportkontrol og ikke anvendes til kritiske formål, herunder til udvikling og spredning til masseødelæggelsesvåben, eller eksporteres til lande, der udgør en risiko for den internationale fred, sikkerhed og stabilitet.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
02-03-2016
02-05-2016
01-07-2016
2015/2016
Birgitte Spühler Hansen
birhan@erst.dk
04-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 155,417 kB
Høringsliste 76,027 kB
Lovforslag 512,711 kB
Bilag til lovforslag - Fælleserklæring 83,233 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 415,796 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,155 MB