Høring

Høring

Høring om bekendtgørelse om handelsnormer for æg

Høring om bekendtgørelse om handelsnormer for æg

Høringen af udkast til bekendtgørelse om handelsnormer for æg udsendes parallelt med høring om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., udkast til bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m., udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil og udkast til bekendtgørelse om fødevarehygiejne, da der er direkte sammenhæng mellem bestemmelserne i disse bekendtgørelser for så vidt angår spørgsmålet om salg af animalske fødevarer direkte fra primærbedriften (den såkaldte stalddørspakke).


Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om handelsnormer for æg bedes sendt via e-mail med henvisning til j.nr 2015-29-31-00165 senest den 23. februar 2016 til adressen: teg@fvst.dk.Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
23-02-2016
23-04-2016
01-07-2016
2015/2016
01-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 21,525 kB
Høringsbrev 63,697 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 62,918 kB
Høringssvar
Høringssvar 887,198 kB