Høring

Høring

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høringen udsendes parallelt med høring om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., udkast til bekendtgørelse om fødevarehygiejne og udkast til bekendtgørelse om handelsnormer for æg, da der er direkte sammenhæng mellem bestemmelserne i disse bekendtgørelser for så vidt angår spørgsmålet om salg af animalske fødevarer direkte fra primærbedriften (den såkaldte stalddørspakke).

Udkastene til  de nye bekendtgørelser om ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen indeholder ændringer, der er foretaget mhp. at tilpasse salmonellakontrollen til de nye afsætningsmuligheder for primærproducenters levering af animalske fødevarer direkte fra primærbedriften (den såkaldte stalddørspakke). Herudover er der foretaget en række andre ændringer i bekendtgørelserne. Se høringsbrevet for yderligere oplysninger.

Fødevarestyrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastene til de nye bekendtgørelser senest den 23. februar 2016.
Eventuelle bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til gusl@fvst.dk. Eventuelle bemærkninger til konsumægsbekendtgørelsen bedes mærket med j.nr. 2015-28-31-00124 og tilsvarende bedes bemærkninger til slagtefjerkræbekendtgørelsen mærket med j.nr. 2015-28-31-00125.

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk 


Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
23-02-2016
23-04-2016
01-07-2016
2015/2016
Gülay Öcal
gusl@fvst.dk
01-02-2016