Høring

Høring

Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning


Bekendtgørelsen revideres mhp. nye regler ifm. ikrafttræden om engrosmodellen.

Bekendtgørelsen foreslås ændret udelukkende med henblik på at tage højde for de regler om tab på debitorer og om netvirksomhedernes bindende midlertidige prisnedsættelser, der i forbindelse med engrosmodellen er blevet indført i lov om elforsyning, jf. lov nr. 577 af 4. maj 2015.

Bekendtgørelsen vil træde i kraft samtidig med engrosmodellens indførelse, den 1. april 2016.


Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
17-02-2016
17-04-2016
01-04-2016
2015/2016
Christine Federlin
cfe@ens.dk
01-02-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 142,029 kB
Høringsliste 301,420 kB
Bekendtgørelse 347,555 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 252,565 kB