Høring

Høring

Udkast til analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester

Danmark er i henhold til forsyningspligtdirektivet forpligtet til at sikre, at alle forbrugere og virksomheder har adgang til et minimum af basale teletjenester, eksempelvis taletelefoni, nummeroplysningstjenester og teletjenester til handicappede. Det fremgår endvidere af direktivet, at der skal være adgang til disse tjenester til en rimelig pris og kvalitet.
Den danske lovgivning på teleområdet indeholder regler om forsyningspligt og indebærer, at enhver, uanset hvor i landet man geografisk befinder sig, har krav på at få leveret en række basale teleydelser.
TDC er udpeget til at levere disse ydelser ind til udgangen af 2016. Derfor skal der inden da tages stilling til det fremtidige behov og omfang af forsyningspligten.
Høringen har til formål at indhente synspunkter hos interessenter i forhold til tilrettelæggelsen af indhold og rammerne for de fremtidige forsyningspligtstjenester. Efterfølgende vil resultatet af høringen og analysen blive fremsendt til energi-, forsynings- og klimaministeren, som skal træffe beslutning om omfanget af den fremtidige forsyningspligt fra 2017
Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
04-02-2016
04-04-2016
2015/2016
07-01-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 104,197 kB
Høringsliste 184,594 kB
Forsyningspligtanalyse 862,614 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 104,139 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,270 MB