Høring

Høring

Høring af strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer

Høring af strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer
Med den nyligt indgåede aftale mellem regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en Fødevare- og landbrugspakke er der opnået enighed om at gennem-føre en række konkrete initiativer, der skal ruste landbrugserhvervet til at øge råvaregrundlaget og eksporten samt skabe job og beskæftigelse i hele Danmark. Et af initiativerne går på at ændre kvælstofreguleringen, således at landmændene kan øge gødningstildelingen på markerne. Forslaget til plan om ændrede gødskningsnormer, som udgør en ændring af den gældende nitrathandlingsplankan, kan påvirke vandmiljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planen i vedhæftede miljørapport , jf. § 7 i lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10, december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer. I medfør af § 8 i miljøvurderingsloven offentliggøres forslaget til plan og miljørapporten hermed med henblik på eventuelle bemærkninger fra myndigheder og offentligheden indenfor en høringsfrist på 8 uger.
Andet materiale
Miljø
17-02-2016
16-04-2016
2015/2016
Peter Byrial Dalsgaard
peby@naturerhverv.dk
22-12-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Miljørapport 341,015 kB
Plandokument 211,293 kB
Bilag 1a 277,938 kB
Bilag 1b 258,700 kB
Bilag 2 341,022 kB
Høringsbrev 46,503 kB
høringsliste 1 43,661 kB
høringsliste 2 145,342 kB