Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven m.v.

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven m.v.

Formålet med lovforslaget er implementering af EU´s ændringsdirektiv til 8. selskabsdirektiv (revisordirektivet), sanering af eksisterende overimplementering i revisorloven, samt udnyttelse af lempelsesmuligheder, som følger af ændringsdirektivet og forordningen. Samtidig sikres det med lovforslaget, at revisorloven er i overensstemmelse med den nye EU-forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Lovforslaget indeholder et mindre antal ændringer til selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Erhvervsstyrelsen skal anmode om bemærkninger senest mandag den 18. januar 2016 kl. 12. Lovforslaget forventes fremsat ultimo februar 2016.

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
18-01-2016
18-03-2016
17-06-2016
2015/2016
Peter Krogslund Jensen
petkro@erst.dk
21-12-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 140,585 kB
Høringsliste 245,165 kB
Udkast til lov om ændring af revisorloven og forskelige andre love 1,370 MB
Dir 2014 56 EU 478,364 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,140 MB