Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.
I forbindelse med at tilsynet med den selvejende institution Madkulturen overgår fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen udstedes en  ny bekendtgørelse om tilskud til institutionen m.v.

Eventuelle bemærkninger ønskes fremsendt således at de er Fødevarestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 15. december 2015. Høringssvar kan fremsendes på e-mail til adressen: hoering@fvst.dk med kopi til undertegnede fs@fvst.dk

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Myndighedens økonomi
15-12-2015
15-02-2016
01-01-2016
2015/2016
11-12-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 24,971 kB