Høring

Høring

Bekendtgørelse om afregning mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og Vejdirektoratet

Bekendtgørelse om afregning mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og Vejdirektoratet

Nærværende bekendtgørelse omhandler håndteringen af den løbende afregning mellem Fjordfor-bindelsen Frederikssund SOV og dennes forretningsfører, Vejdirektoratet. I høringen opstilles der retningslinjer for afregningen, hvad den omfatter, hvordan den fastsættes samt hvor den hyppigt den opgøres og forfalder til betaling henover et driftsår.

Bemærkninger til høringen skal stiles til Pierre Aagaard, piaa@vd.dk, senest torsdag d. 31. december.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafik og transport
31-12-2015
29-02-2016
15-01-2016
Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og med tilbagevirkende kraft fra den 27. november 2015. Det vil være omkring den 15. januar 2015 - derfor er der indsat ovennævnte dato.
2015/2016
Pierre Aagaard
piaa@vd.dk
10-12-2015

Dokumenter