Høring

Høring

Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring

-
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler i høring. Formålet med vejledningen er at bidrage til en ensartet håndhævelse i kommunerne af brændeovnsbekendtgørelsen og vejlede kommunerne i deres behandling af klager over brænderøg og brændelugt. Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer luftforurening fra en bred vifte af fyringsanlæg; fra små brændeovne over større brændekedler og træpillefyr, og helt op til mindre, biomassefyrede fjernvarmeanlæg. I bekendtgørelsen fastsættes bl.a. emissionskrav for fyringsanlæg, som sælges, overdrages eller tilsluttes. En del af reguleringen af luftforening fra brændeovne og brændekedler vil dog foregå med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, hvilket også er beskrevet i vejledningen.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
21-01-2016
20-02-2016
2015/2016
Hanne Lylov Nielsen
halni@mst.dk
04-12-2015