Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Sundhedsstyrelsen sender hermed national klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) i høring. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber. Retningslinjen er i høring frem til den 7. december 2015.
Målet med retningslinjen er at højne og ensarte behandlingen af OCD. Retningslinjen omhandler både medicinsk og psykoterapeutiske tiltag. Retningslinjen forholder sig blandt andet til: • Kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i gruppe •  Behandling af mild OCD •  Førstevalgsbehandling af børn, unge og voksne med moderat til svær OCD •  Seponering af antidepressiva
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
07-12-2015
07-02-2016
11-02-2016
2015/2016
Betina Højgaard
behj@sst.dk
17-11-2015