Høring

Høring

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven).Med udkastet fastlægges en række generelle sikkerhedskrav, som elinstallatørvirksomhederne kan opfylde på to måder. Enten kan en elektrisk installation udføres efter standardserien HD 60364 eller elinstallatørvirksomhederne kan vælge en anden løsning, som i så fald kræver en udførlig dokumentation for, at et tilsvarende sikkerhedsniveau opnås.Endvidere fastlægges i udkastet en række særlige sikkerhedskrav, som supplerer standardserien på særlige områder, fx inden for elektriske installationer i boliger. Udkastet indeholder overgangsregler, som skal sikre de berørte virksomheder på elsikkerhedsområdet en smidig overgang til det nye regelsæt.
Bekendtgørelser
Erhverv
06-01-2016
06-03-2016
01-07-2016
2015/2016
Kristina Mortensen
kmo@sik.dk
11-11-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 41,478 kB
Høringsliste 43,183 kB
Udkast til bekendtgørelse 129,964 kB
Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 63,495 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,586 MB