Høring

Høring

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)
Høring: national klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) Sundhedsstyrelsen sender hermed den nationale kliniske retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) i høring. Retningslinjen er udført i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe, bestående af kliniske eksperter, der er udpeget af de relevante faglige selskaber. Den nye retningslinje forholder sig blandt andet til •    Behandling med tonsillektomi sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved udvalgte indikationer. •    Om indgrebet kan/skal udføres ambulant eller under indlæggelse.•    Hvordan indgrebet skal/kan foretages  - hel eller delvis fjernelse af mandlerne? •    Om indgrebet er afhængig af patientens alder/diagnose •    Postoperativ smertebehandling. Frist for at afgive høringssvar er 2. december 2015 kl. 12. Kontaktperson: Lone Bilde Mail: lobi@sst.dk Tlf.: 41 39 35 02
Sundhedsstyrelser tester et nyt system til udgivelse af retningslinjer – MAGIC. MAGIC er et online system til udgivelse af retningslinjer, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Du har derfor mulighed for at læse retningslinjen i MAGIC-formatet http://www.magicapp.org/ (dog kan den også læses i pdf-format, som vanligt).  I dokumentet ”Sådan kommer du i gang med MAGIC” får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med MAGIC og hvordan en retningslinje læses i dette format.
MAGIC fungerer bedst, hvis du bruger google chrome som browser.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
02-12-2015
02-02-2016
21-01-2016
2015/2016
Lone Bilde
lobi@sst.dk
21-01-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 145,550 kB
Høringsbrev 249,097 kB
Vejledning til at læse en retningslinje i MAGIC 672,862 kB
Høringsversion Tonsillektomi 2,054 MB
Høringsnotat
Høringsnotat tonsillektomi 323,988 kB
Høringssvar
Høringssvar tonsillektomi 2,426 MB