Høring

Høring

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Der er i Danmark omkring 140.000 personer med alkoholafhængighed. Det skønnes, at ca. halvdelen også har en psykisk lidelse. Personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse oplever forværrede psykiske symptomer og har en højere dødelig end personer med enten alkoholafhængighed eller psykisk lidelse. Herudover kan samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse medføre alvorlige sociale problemer. Behandlingssystemet har haft vanskeligt ved at give personer, der både har alkoholafhængighed og psykisk lidelse, relevante behandlingstilbud. I det psykiatriske behandlingssystem kan alkoholafhængigheden opleves som en barriere for behandling af den psykiske lidelse. På samme måde kan personer med psykisk lidelse opleves som vanskelige at behandle i alkoholbehandlingsinstitutioner.Formålet med retningslinjen er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udvalgte elementer inden for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Retningslinjen er i høring frem til den 24. november 2015.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
24-11-2015
24-01-2016
08-02-2016
2015/2016
Marie Jakobsen
majak@sst.dk
03-11-2015