Høring

Høring

Høring over bekendtgørelser om implementering af forsyningsvirk-somhedsdirektivet og koncessionsdirektivet og bekendtgørelse om udbud.dk og elektronisk kommunikation vedrørende udbud

Høring over bekendtgørelser om implementering af forsyningsvirk-somhedsdirektivet og koncessionsdirektivet og bekendtgørelse om udbud.dk og elektronisk kommunikation vedrørende udbud

Formålet med bekendtgørelserne om forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet er at gennemføre direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF og direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. Formålet med bekendtgørelse om udbud.dk og elektronisk kommunikation vedrørende udbud er at fastsætte nærmere regler vedrørende elektrisk kommunikation om udbud (e-udbud) og om reglerne for annoncering af opgaver under tærskelværdien for EU-udbud, som har grænseoverskridende interesse.

Bekendtgørelser
Erhverv
25-11-2015
25-01-2016
01-01-2016
2015/2016
René Zeest Nygaard
rzn@kfst.dk
28-10-2015