Høring

Høring

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje afdækker relevante opsporings- og udredningsmetoder samt specifikke indsatser i forhold til øvre dysfagi. Retningslinjen er i høring frem til den 2. november 2015.Dysfagi er den overordnede betegnelse for problemer med synkefunktionen. Øvre dysfagi er relateret til en lang række sygdomme og skader i nervesystemet, strukturelle eller mekaniske ændringer i mund og svælg efter hoved-halscancer samt aldersbetingede forandringer i mund og svælg hos ældre patienter med multimorbiditet. Dysfagi er associeret med reduceret livskvalitet, risiko for social isolation, samt øget sygelighed og død.
Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet: Formålet med den kliniske retningslinje er, at afdække effekten af relevante opsporings- og udredningsmetoder samt indsatser i forhold til øvre dysfagi, samt på baggrund heraf at komme med anbefalinger. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.
MAGIC
Sundhedsstyrelser tester et nyt system til udgivelse af retningslinjer – MAGIC. MAGIC er et online system til udgivelse af retningslinjer, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Du har derfor mulighed for at læse retningslinjen i MAGIC-formatet http://www.magicapp.org/ (dog kan den også læses i pdf-format, som vanligt).  I dokumentet ”Sådan kommer du i gang med MAGIC” får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med MAGIC og hvordan en retningslinje læses i dette format.
MAGIC fungerer bedst, hvis du bruger google chrome som browser.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
02-11-2015
02-01-2016
17-12-2015
2015/2016
Betina Højgaard
behj@sst.dk
12-10-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste NKR dysfagi 158,194 kB
Sådan kommer du i gang med MAGIC 494,804 kB
Høringsbrev NKR dysfagi 229,721 kB
Høringsversion NKR dysfagi 2,084 MB
Høringsnotat
Høringsnotat NKR dysfagi 343,246 kB
Høringssvar
Høringssvar NKR dysfagi 900,458 kB